Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Giải pháp nâng cao sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ internet cáp quang FiberVNN của VNPT Vĩnh Long

Giải pháp nâng cao sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ internet cáp quang FiberVNN của VNPT Vĩnh Long

Tác giả: Nguyễn Minh Hiền

Nhà xuất bản: Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Master's Theses

Nguồn gốc: http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/64066  

Ngôn ngữ: Vietnamese

Chủ đề: Sự hài lòng của khách hàng; Dịch vụ khách hàng; Internet; Customer satisfaction; Customer services

 


Nghiên cứu này được thực hiện nhằm khảo sát và đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ internet cáp quang FiberVNN của VNPT Vĩnh Long thông qua mô hình SERVEPERF và đưa ra một số giải pháp nâng cao sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ internet cáp quang FiberVNN của VNPT Vĩnh Long trong thời gian tới. “Mô hình nghiên cứu bao gồm 6 nhân tố bao gồm: sự tin cậy; sự đáp ứng; Năng lực phục vụ; sự đồng cảm; phương tiện hữu hình và giá cả. Nghiên cứu sơ bộ được tác giả sử dụng chủ yếu là phương pháp định tính với việc khảo sát phi sát xác nhằm điều chỉnh và bổ sung các biến quan sát cho phù họp với thang đo dựa trên khảo sát 295 khách hàng (sau khi đã kiểm tra mẫu khảo sát) nhằm lấy đo lường mức độ đánh giá của khách hàng về chất lượng dịch vụ FiderVNN. Sau khi sử dụng phần mềm SPSS 20 for Window để phân tích các dữ liệu trong nghiên cứu, kết quả phân tích mô hình cho thấy tác động của nhân tố đến sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ FiberVNN của VNPT Vĩnh Long là rất khả quan. Từ kết quả nghiên cứu tác giả đề xuất một số giải pháp nâng cao sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ internet cáp quang FiberVNN của VNPT Vĩnh Long trong thời gian tới.” “Về mặt thực tiễn, nghiên cứu này giúp cho các nhà lãnh đạo thấy được Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ FiberVNN của VNPT Vĩnh Long trong thời gian vừa qua, đồng thời có kế hoạch để nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn