Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Giải pháp nâng cao sự hài lòng của doanh nghiệp về chất lượng dịch vụ hành chính công tại Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long

Giải pháp nâng cao sự hài lòng của doanh nghiệp về chất lượng dịch vụ hành chính công tại Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long

Tác giả: Trần Đại Phát

Nhà xuất bản: Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Master's Theses

Nguồn gốc: http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/64152  

Ngôn ngữ: Vietnamese

Chủ đề: Dịch vụ hành chính công; Sự hài lòng; Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long; Public Administrative Services; Satisfaction; Vinh Long Department of Industry and Trade

 


Đề tài “Giải pháp nâng cao sự hài lòng của doanh nghiệp về chất lượng dịch vụ hành chính công tại Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long” nhằm đánh giá một cách khách quan và khoa học về chất lượng dịch vụ hành chính công và sự hài lòng của doanh nghiệp để xác định các hạn chế và nguyên nhân, qua đó đề xuất các giải pháp cải thiện chất lượng dịch vụ hành chính công tại Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long nhằm nâng cao sự hài lòng của doanh nghiệp trong thời gian tới. Trên cơ sở lý thuyết về chất lượng dịch vụ hành chính công và sự hài lòng của khách hàng kết hợp với sự kế thừa có chọn lọc mô hình nghiên cứu của tác giả Nguyễn Thắng và cộng sự”(2013). Thông qua thảo luận nhóm, tác giả đã kiểm tra và điều chỉnh lại các thành phần chất lượng dịch vụ hành chính công, thang đo cho phù hợp để ứng dụng tại Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long. Mô hình nghiên cứu gồm các thành phần: (1) “Thủ tục hành chính”, (2) “Sự đáp ứng”, (3) “Sự đảm bảo”, (4) “Thông tin về thủ tục”. Kết quả phân tích thực trạng về chất lượng dịch vụ hành chính công và sự hài lòng của doanh nghiệp cho thấy Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long vẫn còn những hạn chế về chất lượng dịch vụ hành chính công và đã xác định được nguyên nhân cụ thể của các hạn chế đó. Từ đó, đề xuất các nhóm giải pháp để cải thiện chất lượng dịch vụ hành chính công tại Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long nhằm nâng cao sự hài lòng của doanh nghiệp trong thời gian tới.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn