Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Giải pháp nâng cao sự gắn kết của nhân viên tại Công ty Cổ phần Sonadezi An Bình

Giải pháp nâng cao sự gắn kết của nhân viên tại Công ty Cổ phần Sonadezi An Bình

Tác giả: Nguyễn Văn Điệp

Nhà xuất bản: Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Master's Theses

Nguồn gốc: http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/66456  

Ngôn ngữ: Vietnamese

Chủ đề: Sự gắn kết với tổ chức; Sonadezi An Bình; Employee commitment to the organization

 


Mục tiêu của nghiên cứu này là nhằm tìm ra các giải pháp nhằm nâng cao sự gắn kết của nhân viên tại Công ty CP Sonadezi An Bình, thông qua việc tìm hiểu và đánh giá mức độ tác động của các yếu tố ảnh hưởng sự gắn kết của nhân viên. Phương pháp nghiên cứu được sử dụng trong đề tài này là phương pháp định tính thông qua việc thảo luận nhóm nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng đến sự gắn kết của nhân viên. Kết hợp với phương pháp định lượng được thực hiện thông qua phần mềm SPSS 20 để phân tích 185 mẫu khảo sát. Kết quả nghiên cứu cho thấy các yếu tố tác động đến sự gắn kết của nhân viên bao gồm “Môi trường làm việc”, “Tính đảm bảo của công việc”, “Thu nhập thỏa đáng”, “Sự phối hợp trong công việc”, “Công bằng trong đánh giá kết quả thực hiện công việc”, và “Cơ hội thăng tiến”, dựa trên kết quả khảo sát và thông qua sơ đồ IPA cho thấy nhân viên Sonadezi An Bình chưa thực sự gắn kết với công ty từ đó tác giả đã đề xuất các giải pháp thích hợp nhằm nâng cao sự gắn của nhân viên với công ty.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn