Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Giải pháp nâng cao mức độ gắn kết của nhân viên tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Bắc Sài Gòn

Giải pháp nâng cao mức độ gắn kết của nhân viên tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Bắc Sài Gòn

Tác giả: Nguyễn Thị Quỳnh Anh

Nhà xuất bản: Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Master's Theses

Nguồn gốc: http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/64443  

Ngôn ngữ: Vietnamese

Chủ đề: Quản trị nguồn nhân lực; Sự gắn kết với tổ chức; Human resource management; Organizational commitment of employees

 


Sự gắn kết đối với doanh nghiệp của người lao động có một tầm ảnh hưởng to lớn và trực diện đến sự phát triển của công ty đặc biệt là trong lĩnh vực ngân hàng. Những năm gần đây, sự gắn kết này tại Vietcombank Bắc Sài Gòn có nhiều dấu hiệu suy giảm. Luận văn được thực hiện nhằm đo lường sự gắn kết và đánh giá thực trạng các yếu tố ảnh hưởng đến gắn kết của người lao động đối với Vietcombank Bắc Sài Gòn hiện nay, từ đó một số giải pháp được tác giả đề xuất nhằm nâng cao sự gắn kết này tại Vietcombank Bắc Sài Gòn. Nghiên cứu thông qua khảo sát bằng bảng câu hỏi với 225 người lao động tại Vietcombank Bắc Sài Gòn, sử dụng kỹ thuật thống kê mô tả trên phần mềm SPSS 20. Luận văn đưa ra 7 yếu tố ảnh hưởng đến gắn kết của người lao động tại Vietcombank Bắc Sài Gòn như sau: (1) “Đặc điểm công việc”, (2) “Tiền lương và phúc lợi”, (3) “Đánh giá nhân viên”, (4) “Đào tạo và thăng tiến”, (5) “Môi trường làm việc”, (6) “Văn hóa tổ chức”, (7) “Trao quyền cho nhân viên”. Từ kết quả phân tích, tác giả đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao gắn kết của người lao động tại Vietcombank Bắc Sài Gòn theo thứ tự quan trọng và cấp thiết của từng vấn đề trong đó tập trung vào yếu tố thu nhập thỏa đáng. Với nhóm giải pháp này sẽ giúp cải thiện tính gắn kết của người lao động và giúp người lao động gắn bó lâu dài với tổ chức, có thái độ tích cực trong công việc sẵn sàng nỗ lực cống hiến với hiệu suất công việc cao vì sự phát triển của tổ chức từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động của Vietcombank Bắc Sài Gòn.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn