Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Giải pháp nâng cao hiệu quả công việc tại Công ty cổ phần giám định và thẩm định Eximvas

Giải pháp nâng cao hiệu quả công việc tại Công ty cổ phần giám định và thẩm định Eximvas

Tác giả: Nguyễn Hoàng Tuấn

Nhà xuất bản: Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Master's Theses

Nguồn gốc: http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/64154  

Ngôn ngữ: Vietnamese

Chủ đề: Động lực làm việc; Hài lòng công việc; Cam kết với tổ chức; Quan hệ đồng nghiệp; Hiệu quả công việc; Work motivation; Job satisfaction; Organizational commitment; Co-worker relationship; Job performance

 


Đề tài “Giải pháp nâng cao hiệu quả công việc tại Công ty cổ phần giám định và thẩm định Eximvas” trên cơ sở phân tích thực trạng về hiệu quả công việc tại Công ty Eximvas và cơ sở lý luận khoa học về hiệu quả công việc, từ đó đề xuất mô hình nghiên cứu nhằm kiểm định các yếu tố tác động đến hiệu quả công việc tại Công ty Eximvas. Kết quả đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công việc tại Công ty Eximvas. Đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính bằng thảo luận nhóm chuyên gia là 7 quản lý các phòng ban, bộ phận thuộc Công ty Exiimvas. Đồng thời sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng phân tích dữ liệu thu thập bằng phần mềm SPSS 20. Kết quả nghiên cứu cho thấy có 2 nhân tố trong mô hình nghiên cứu đều có ảnh hưởng đến “ Hiệu quả công việc” của nhân viên tại Công ty Eximvas. Trong đó nhân tố “Động lực làm việc” là nhân có tác động mạnh nhất tới hiệu quả công việc của nhân viên tại Công ty Eximvas. Tiếp đến là nhân tố “Hài lòng công việc”. Từ kết quả trên là nền tảng cho việc đề xuất các kiến nghị một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công việc tại Công ty Eximvas cũng như xác định thứ tự ưu tiên các giải pháp này.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn