Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Giải pháp nâng cao động lực làm việc của nhân viên văn phòng tại Công ty SGS Việt Nam

Giải pháp nâng cao động lực làm việc của nhân viên văn phòng tại Công ty SGS Việt Nam

Tác giả: Phạm Nguyễn Trang Thảo

Nhà xuất bản: Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Master's Theses

Nguồn gốc: http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/65605  

Ngôn ngữ: Vietnamese

Chủ đề: Động lực làm việc; Work motivation

 


Nguồn lực con người được xem là tài sản vô giá, nó quyết định đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Các nhà quản trị tại các doanh nghiệp đã, đang và ngày càng quan tâm hơn đến vai trò của nguồn lực con người đối với tổ chức của họ. Do đó, việc nâng cao động lực làm việc, cả thiện năng suất lao động của nhân viên đã trở thành vấn đề thu hút nhiều sự quan tâm hiện nay. Vì vậy, mục đích của nghiên cứu này là phân tích, đánh giá thực trạng động lực làm việc của nhân viên văn phòng tại công ty SGS Việt Nam để từ đó đề xuất những giải pháp hợp lý nhằm nâng cao động lực làm việc của họ. Dựa trên các lý thuyết nền như: Thuyết hai nhân tố của Herzberg (1959), Học thuyết nhu cầu của Maslow (1970), Thuyết ERG của Alderfer (1972), Thuyết công bằng (Equity) của Adams (1963) cùng với việc tham khảo các công trình nghiên cứu có liên quan trong và ngoài nước, tác giả đã tiến hành các nghiên cứu định tính và định lượng. Nghiên cứu định tính được thực hiện để đề xuất mô hình nghiên cứu và điều chỉnh thang đo cho phù hợp với công ty SGS Việt Nam. Thang đo sau đó được sử dụng để tiến hành nghiên cứu định lượng. Bảng câu hỏi khảo sát đã được gửi đến nhân viên văn phòng đang làm việc tại công ty SGS Việt Nam. Dữ liệu thu thập được xử lý và phân tích thống kê mô tả, đánh giá độ tin cậy của thang đo bằng hệ số Cronbach’s Alpha, phân tích EFA và phân tích hồi quy. Kết quả nghiên cứu cho thấy các yếu tố tác động đến động lực làm việc của nhân viên văn phòng tại công ty SGS Việt Nam theo thứ tự giảm dần đó là: (1) Mối quan hệ với cấp trên, (2) Thu nhập và phúc lợi, (3) Đào tạo và thăng tiến, (4) Công việc phù hợp, (5) Điều kiện làm việc. Từ kết quả phân tích đánh giá kết hợp với chiến lược của công ty, tác giả đã đề xuất những giải pháp và kế hoạch thực hiện nhằm nâng cao động lực làm việc của nhân viên văn phòng tại công ty SGS Việt Nam.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn