Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Giải pháp nâng cao động lực làm việc của người lao động tại nhà máy Nestle Trị An

Giải pháp nâng cao động lực làm việc của người lao động tại nhà máy Nestle Trị An

Tác giả: Đặng Nguyễn Hoàng Sơn

Nhà xuất bản: Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản: 2021

Loại tài liệu: Master's Theses

Nguồn gốc: http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/63922  

Ngôn ngữ: Vietnamese

Chủ đề: Động lực làm việc của người lao động; Giải pháp nâng cao động lực làm việc; Yếu tố động lực; Work motivation of employees; Solutions to improve work motivation; Motivational factors

 


Giải pháp nâng cao động lực làm việc của người lao động tại nhà máy Nestle Trị An” đánh giá và phân tích thực trạng động lực làm việc của người lao động tại nhà máy Nestle Trị An và đưa ra một số giải pháp giúp lãnh đạo nhà máy nâng cao động lực làm việc cho người lao động. Dựa trên các cơ sở lý thuyết về quản trị nhân lực và nhiều nghiên cứu có liên quan trước đây, tác giả đã đề xuất mô hình nghiên cứu ban đầu. Thang đo ban đầu cũng được kế thừa và tổng hợp từ các nghiên cứu của Trần Kim Dung và cộng sự (2011), Bùi Thị Minh Thu và cộng sự (2014), Hossain và cộng sự (2012). Sau khi thảo luận nhóm, các ý kiến từ Ban lãnh đạo và đại diện nhân viên được tác giả tổng hợp, thống nhất và điều chỉnh trực tiếp để đưa ra mô hình và bảng thang đo chính thức. Dữ liệu được thu thập từ 204 đáp viên là người lao động đang công tác tại nhà máy và tác giả đã sử dụng phần mềm SPSS 20,0 trong phân tích dữ liệu. Mô hình nghiên cứu chính thức gồm các yếu tố: (1) Đào tạo và phát triển, (2) Điều kiện làm việc, (3) Công việc phù hợp, (4) Tiền lương và phúc lợi, (5) Mối quan hệ tại nơi làm việc và (6) Thương hiệu công ty. Sau khi phân tích thực trạng, yếu tố Tiền lương và phúc lợi và Mối quan hệ tại nơi làm việc được chú trọng vì có mức độ thực hiện còn thấp dù mức độ quan trọng cao. Tác giả cũng chỉ ra các bất cập tồn tại trong các yếu tố nhằm làm cơ sở đề xuất giải pháp cho các yếu tố này.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn