Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Sóc Trăng

Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Sóc Trăng

Tác giả: Quách Thị Cẩm Tú

Nhà xuất bản: Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Master's Theses

Nguồn gốc: http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/66109  

Ngôn ngữ: Vietnamese

Chủ đề: Nâng cao chất lượng tín dụng; Improving credit quality

 


Tác giả đã chỉ ra các hạn chế, nguyên nhân của những hạn và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Sóc Trăng dựa trên sự phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng tín dụng giai đoạn 2017 – 2021. Luận văn được phân tích dựa trên phương pháp định tính là chủ đạo, kết hợp thêm phương pháp định lượng. Tác giả đã đánh giá và phân tích chất lượng tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Sóc Trăng dựa trên sự vận dụng cơ sở lý thuyết và kết quả thực tiễn tại ngân hàng thương mại. Đồng thời, để tăng tính khách quan trong việc đánh giá, phân tích các quan điểm tác giả có sử dụng thêm phương pháp phân tích định lượng. Các nhà quản lý có thể tham khảo sử dụng kết quả nghiên cứu các giải pháp để đưa vào áp dụng một cách phù hợp tại địa bàn ngân hàng đóng trụ sở, từ đó tạo điều kiện thuận lợi để nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Sóc Trăng nói riêng và cho các chi nhánh ngân hàng thương mại nói chung. Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ đóng góp một phần kiến thức và nội dung nâng cao chất lượng tín dụng tại các ngân hàng thương mại. Phần lớn đề tài sẽ nghiên cứu, phân tích và đánh giá các tồn tại về chất lượng tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Sóc Trăng, đưa ra các giải pháp thiết thực và kiến nghị thực tế cho các cơ quan quản lý, hay các ngân hàng thương mại khác. Tác giả cũng mong rằng đề tài của mình có ý nghĩa thực tiễn từ việc phân tích thực trạng về chất lượng tín dụng, các hạn chế và nguyên nhân của hạn chế, vận dụng các giải pháp mang lại lợi ích sát thực, được áp dụng lâu dài cho hệ thống Agribank nơi tác giả công tác.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn