Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn = Solutions for improving the quality of human resources at Truong Son Construction Corporation

Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn = Solutions for improving the quality of human resources at Truong Son Construction Corporation

Tác giả: Vũ, Tiến Dũng

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Article

Nguồn gốc: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/49600  

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chủ đề: Chất lượng; Giải pháp nâng cao; Nguồn nhân lực; Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn

 


Thông qua khảo sát 670 bảng hỏi với các đối tượng đang trực tiếp làm việc tại Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn (lao động trực tiếp và lao động gián tiếp), nhóm tác giả đánh giá thực trạng về chất lượng nguồn nhân lực (NNL) tại Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn trong giai đoạn 2018-2020; từ đó, đề xuất phương hướng và các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng NNL cho Tổng Công ty đến năm 2025.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn