Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ đào tạo tại phân hiệu Trường Đại học Kinh Tế Tp Hồ Chí Minh tại tỉnh Vĩnh Long

Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ đào tạo tại phân hiệu Trường Đại học Kinh Tế Tp Hồ Chí Minh tại tỉnh Vĩnh Long

Tác giả: Nguyễn Thị Minh

Nhà xuất bản: Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Master's Theses

Nguồn gốc: http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/64151  

Ngôn ngữ: Vietnamese

Chủ đề: Chất lượng; Dịch vụ; Đào tạo; Giải pháp; Quality; Services; Training; Solution

 


Luận văn “Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ đào tạo tại Phân hiệu Trường đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh tại tỉnh Vĩnh Long” được thực hiện nhằm xác định các yếu tố của chất lượng dịch vụ đào tạo, đánh giá thực trạng chất lượng dịch vụ đào tạo; từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ đào tạo tại Phân hiệu Vĩnh Long. Số liệu sử dụng trong nghiên cứu được thu thập từ tháng 11/2021 đến tháng 01/2022, khảo sát thực tế 210 sinh viên, học viên đang học tập tại Phân hiệu Vĩnh Long. Tác giả vận dụng hai phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng, trong đó nghiên cứu định tính nhằm xác định các thành phần của chất lượng dịch vụ đào tạo và nghiên cứu định lượng để đánh giá thực trạng chất lượng dịch vụ đào tạo và mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến chất lượng dịch vụ đào tạo. Mô hình nghiên cứu đề xuất gồm 5 yếu tố: (1) khía cạnh Phi học thuật; (2) Khía cạnh học thuật; (3) Danh tiếng; (4) Tiếp cận; (5) Chương trình đào tạo. Kết quả nghiên cứu cho thấy, người học có mức độ đồng ý khá cao đối với 5 yếu tố, trong đó yếu tố “Tiếp cận” có mức độ đồng ý cao nhất, yếu tố “Danh tiếng” có mức độ đồng ý thấp nhất. Bên cạnh đó, 5 yếu tố trên cũng ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ đào tạo tại Phân hiệu Vĩnh Long, theo mức độ tác động tăng dần là: Chương trình đạo tạo, Khía cạnh Phi học thuật, Khía cạnh học thuật, Danh tiếng, Tiếp cận. Trên cơ sở đó, tác giả đã đề xuất năm nhóm giải pháp để cải thiện chất lượng dịch vụ đào tạo tại Phân hiệu Vĩnh Long nhằm nâng cao sự hài lòng của người học trong thời gian tới.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn