Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Giải pháp hoàn thiện quản lý thuế sử dụng đất phi nông nghiệp tại Chi cục Thuế khu vực Vũng Tàu - Côn Đảo: Luận văn Thạc sĩ

Giải pháp hoàn thiện quản lý thuế sử dụng đất phi nông nghiệp tại Chi cục Thuế khu vực Vũng Tàu - Côn Đảo: Luận văn Thạc sĩ

Tác giả: Đào, Thị Thiết

Nhà xuất bản: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Thesis

Nguồn gốc: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20574  

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chủ đề: Thuế -- Luận văn thạc sĩ; Thuế sử dụng đất

 


“Giải pháp hoàn thiện quản lý thuế sử dụng đất phi nông nghiệp tại Chi cục thuế khu vực Vũng Tàu – Côn Đảo” được thực hiện nhằm nghiên cứu thực trạng công tác quản lý thuế sử dụng đất phi nông nghiệp tại Chi cục thuế khu vực Vũng Tàu – Côn Đảo. Trên cơ sở các lý thuyết có liên quan và kế thừa bộ tiêu chí đánh giá sự hài lòng đối với cơ quan thuế theo Quyết định 2204/QĐ-TCT ngày 31/12/2018 của Tổng cục thuế, tác giả tiến hành khảo sát 168 người nộp thuế thuộc diện phải nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp để xác định mức độ hài lòng đối với công tác quản lý thuế sử dụng đất phi nông nghiệp tại Chi cục thuế khu vực Vũng Tàu – Côn Đảo. Tiêu chí khảo sát bao gồm: (1) Tiếp cận dịch vụ hành chính công; (2) Thủ tục hành chính thuế; (3) Công chức trực tiếp giải quyết công việc; (4) Kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế; và (5) Tiếp nhận, giải quyết các ý kiến góp ý, phản ánh, kiến nghị của người nộp thuế. Tác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính để thực hiện phỏng vấn chuyên gia nhằm thiết lập các tiêu chí khảo sát và phân tích các số liệu thứ cấp từ đơn vị. Ngoài ra, tác giả sử dụng phương pháp thống kê, tính toán để phân tích kết quả khảo sát. Từ đó, đề tài đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường công quản lý thuế sử dụng đất phi nông nghiệp tại Chi cục thuế khu vực Vũng Tàu – Côn Đảo, bao gồm 4 nhóm giải pháp chính liên quan đến tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác quản lý thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn