Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Giải pháp cải thiện kết quả hoạt động nhượng quyền kinh doanh chuỗi kiosk “Bánh Mì Má Hải”

Giải pháp cải thiện kết quả hoạt động nhượng quyền kinh doanh chuỗi kiosk “Bánh Mì Má Hải”

Tác giả: Nguyễn Thị Khánh Huyền

Nhà xuất bản: Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản: 2023

Loại tài liệu: Master's Theses

Nguồn gốc: http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/66490  

Ngôn ngữ: Vietnamese

Chủ đề: Kết quả nhượng quyền kinh doanh; Sự tin tưởng; Uy tín thương hiệu; Sự xung đột; Sự chia sẻ kiến thức; Ý định duy trì nhận quyền; Franchise performance; Trust; Brand reputation; Conflict management; Knowledge share; Intention to remain

 


Nhượng quyền kinh doanh đối với một doanh nghiệp phát triển theo dạng chuỗi là một thành tựu rất quan trọng. Kết quả nhượng quyền kinh doanh là ưu tiên hàng đầu của MHG trong quá trình phát triển, nhằm đáp ứng được mục tiêu lợi nhuận, chiến lược lâu dài và duy trì lợi thế cạnh tranh trong ngành thực phẩm. Từ năm 2018 đến năm 2022, kết quả nhượng quyền kinh doanh của MHG gặp nhiều biến động và ảnh hưởng đến chiến lược phát triển lâu dài của công ty. Có thể kể đến một vài khó khăn mà MHG gặp phải như: thời gian khách hàng duy trì nhượng quyền khá ngắn, doanh số trung bình trên từng kiosk nhượng quyền giảm, uy tín thương hiệu trên thị trường ảnh hưởng, xung đột giữa MHG và nhà nhận quyền, lòng tin giữa nhà nhận quyền đối với MHG, … và các vấn đề liên quan đến việc nhượng quyền kinh doanh thương hiệu “Bánh mì Má Hải”. Các nguyên nhân ảnh hưởng kết quả nhượng quyền kinh doanh chuỗi “Bánh mì Má Hải” được xác định thông qua kết quả khảo sát, dữ liệu thu thập tại công ty. Chính vì vậy, kết quả nghiên cứu sẽ giúp cho Ban Lãnh đạo công ty thấy được các yếu tố ảnh hưởng kết quả nhượng quyền kinh doanh chuỗi “Bánh mì Má Hải” nhằm đưa ra được các chính sách phù hợp để cải thiện kết quả nhượng quyền kinh doanh chuỗi “Bánh mì Má Hải”. Sử dụng các phương pháp định tính và định lượng, tác giả đã tổng hợp các nghiên cứu trước đây, thu thập các dữ liệu thứ cấp từ công ty và tiến hành phân tích dữ liệu sơ cấp kết quả khảo sát của 195 mẫu. Đề tài nhận thấy các yếu tố ảnh hưởng kết quả nhượng quyền kinh doanh chuỗi “Bánh mì Má Hải” là: sự tin tưởng, uy tín thương hiệu, giảm sự xung đột, tăng cường sự chia sẻ kiến thức, củng cố ý định duy trì nhận quyền. Căn cứ vào tình hình thực tế, nguồn lực tổ chức và sự ảnh hưởng của các yếu tố đến kết quả nhượng quyền kinh doanh chuỗi “Bánh mì Má Hải”, tác giả đã đề xuất các giải pháp mà ban lãnh đạo công ty có thể xem xét thực hiện nhằm củng cố, nâng cao kết quả nhượng quyền kinh doanh chuỗi “Bánh mì Má Hải” từ năm 2022 đến năm 2025.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn