Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Get wise to your advisor: how to reach your investment goals without getting ripped off

Get wise to your advisor: how to reach your investment goals without getting ripped off

Tác giả: McAndrew, Clare.

Nhà xuất bản: Wiley

Năm xuất bản: 2013

Loại tài liệu: Book

Nguồn gốc: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/4698  

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chủ đề: Business, Economics, Finance & Accounting; Finance & Investments; Investment advisors; Financial services industry

 


The financial services world is changing. Technology is enabling an automated approach to investing that should bring down the cost of commodity services. No longer do you have to fund the lifestyle of a broker or advisor to have him tell you how to diversify or where to find the next investment that cannot be missed. This book will provide the tools for calculators that tell you most of what you need to know; from how much insurance you need to have to how you should diversify. The book will help readers with the following:/ ulliUnderstand what you have/liliPlan your long-term goals/liliStart to save (maximizing your 401k)/liliReduce debt/liliRun your Monte Carlo Simulation/liliDetermine the appropriate asset allocation/liliSet up your auto-rebalancing and periodically (annually, perhaps) re-examining your asset allocation to account for globalization/liliDeploy the asset mix through low cost, tax-efficient strategies/liliLook at it once per year/li/ul This book will provide a better understanding of your investment decisions. But, we all cannot be do-it-yourselfers. Advisors serve as an important resource for consumers when they are both capable and understand their duty to serve you, the customer, first. To complement their moral station, they must have the skills to deliver appropriate advice. The book, much like the company Steve founded, will simplify standards for consumers and audit advisors to those standards.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn