Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Fuzzy supplier selection model based on lifetime performance index

Fuzzy supplier selection model based on lifetime performance index

Tác giả: Hsuan-Yu Chen

Nhà xuất bản: Elsevier B.V.

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Journal Article

Nguồn gốc: http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/65208  

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chủ đề: Fuzzy hypothesis testing; Lifetime performance index; Supplier selection; Membership function; Circular economy

 


In view of the impact of global warming, the concept of a circular economy (CE) is receiving much attention from corporations and governments. Many studies have suggested that when products and components are of high quality and long lifetime, they are more easily repaired after breakdown, making it more likely that they will be re-used. Longer product lifetimes also reduce carbon emissions and the cost of maintenance. Therefore, improving the quality and lifetime of products is key to the implementation of CE. However, in supplier selection, product lifespan is often overlooked in favor of product quality and the ability to deliver on time. This study therefore used a lifetime performance index as a tool for supplier selection to ensure the reliability of the final product. Due to the fact that the index contains unknown parameters, we derived the confidence interval of the index and examined the influence of sample size on confidence interval length and statistical inference accuracy. Based on cost and effectiveness considerations, we constructed a fuzzy membership function using the confidence interval of the index to increase testing accuracy and overcome uncertainty in measurement data. We further propose a fuzzy hypothesis testing method to aid in the selection of suppliers with good product lifetime performance. This method is grounded on the confidence interval of the index and can thus lower the chance of erroneous judgment caused by sampling error. At the same time, it increases testing accuracy. We also present a numerical example to demonstrate the efficacy of the proposed method.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn