Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 From co-operative writing to collaborative writing with web-based tools

From co-operative writing to collaborative writing with web-based tools

Tác giả: Le, Thi Hong Phuc

Nhà xuất bản: Đại học Quốc Gia Hà Nội

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Conference Paper

Mô tả vật lý: 8 p.

Nguồn gốc: https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/142443  

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chủ đề: Web-based collaborative writing; Collaborative writing; Technology-based writing; web-based learning; English writing skills

 


Co-operative writing has long been a very common practice in learning English writing skills; however, not until recent years has collaborative writing, especially virtual collaborative writing, been on the rise as driven by online learning contexts and the increased availability of web-based collaborative tools. Apart from creating active and exploratory learning tasks, increasing social interaction, cultivating sense of responsibility and developing higher-level thinking skills, collaborative writing has proved its roles in maximizing the quality at mutual work and enhancing individual gains. However, the use of web-based collaborative writing also goes with several challenges that requires particular conditions to overcome. This paper is going to provide an insight into collaborative writing in compared with co-operative writing, and analyze in what ways web-based collaborative writing with communicating and commenting functions outweigh conventional cooperative format. Discussion on different factors to ensure the success of web-based collaborative writing tasks is then be presented in the final part of the paper with a hope to enhance the effectiveness of web-based collaborative tools in teaching and learning English writing skills.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn