Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Framework and determinants of benchmarking: a theoretical analysis and case study in Vietnam

Framework and determinants of benchmarking: a theoretical analysis and case study in Vietnam

Tác giả: Hoang Van Viet

Nhà xuất bản: Emerald

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Journal Article

Nguồn gốc: http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/63843  

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chủ đề: Theoretical analysis; Furniture; Vietnam; Benchmarking; Improvement; Sustainability

 


Purpose: This study aims to develop a benchmarking model with productivity, management, and sustainability indicators (PMS), measure the performance of furniture firms in Vietnam, explore the causes of performance gaps, and identify the barriers and factors of benchmarking practice. Design/methodology/approach: The article uses both qualitative and quantitative methods. Literature review, exploratory interviews and a grounded-theory process are employed to develop a benchmarking framework and identify performance gaps, barriers and factors of benchmarking practice. The PMS benchmarking model and quantitative analysis are utilized to assess performance indicators. Findings: The study proposes the PMS benchmarking model and measures performance indicators of furniture firms. The sources of performance gaps are explored as design, material supply, the economy of scale, market, management systems and openness. Benchmarking practice encounters barriers of difficult indicators, unsuitable firms, insufficient benchmarking knowledge, reluctance to share data, unavailable and unreliable data, and weak engagement. Benchmarking practice is determined by core factors: leader; internal factors: systems, engagement, strategy, scope, culture; external factors: customers, suppliers, associations, support, competition. Practical implications: Firms could learn benchmarking indicators and the causes of these gaps to improve their performance. When implementing a benchmarking study, scholars and practitioners need to pay attention to barriers and factors of the benchmarking practice to ensure effective results. Originality/value: This study develops the PMS benchmarking model and estimates performance indicators in an emerging country with the performance gap justification. It provides readers with benchmarking barriers with solutions and success factors of benchmarking practice.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn