Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Formalization of Business Processes and Business Rules Model using Colored Petri Nets

Formalization of Business Processes and Business Rules Model using Colored Petri Nets

Tác giả: Hoang, Thi Thanh Ha

Nhà xuất bản: International Conference on Future Networks and Distributed Systems

Năm xuất bản: 2021-12

Loại tài liệu: Working Paper

Nguồn gốc: http://thuvien.vku.udn.vn/handle/123456789/2237  

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chủ đề: business processes; business rules modeling; Colored Petri Nets models; Decision Model; Notation models

 


Business process modeling is becoming more popular as a way to improve system design and analysis efficiency and quality. As enterprise business processes get more complex and there are more modeling languages, the ability to validate the process model automatically has become a critical feature of modeling tools. To be effective, business rules need to be flexible to the business process in which they’re. These business rules define and constrain the workflow logic of the business process. This paper provides a formal semantic of business processes and business rules modeling by translating Business Process Model and Notation models to Colored Petri Nets models and Decision Model and Notation models to the appropriate functions in Colored Petri Nets models.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn