Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Food poisoning: A case study in Vietnam

Food poisoning: A case study in Vietnam

Tác giả: Others

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Article

Nguồn gốc: https://dspace.agu.edu.vn/handle/agu_library/15675  

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chủ đề: Case study; Food poisoning; Unhealthy foods; Vietnam

 


Background and aim In Vietnam, some foods may lead to poisoning for consumers. This study was conducted to describe poisoning cases from unhealthy food in Vietnam from March 2020 to August 2022. Method Seven popular Vietnamese online newspapers were chosen through the purposive sampling method. The keyword “poisoning” was used to data searching. Results We recorded 184 articles that report food poisoning through data searching. In those 184 articles, there were 3711 people with food poisoning, equivalent to 3711 food poisoning cases. Some types of food had been reported poisonings such as mushrooms, toads, alcohol, insects e.g. Vietnam's two big cities and economic hubs, had recorded the most incidents of food poisonings. There was no specific rule on the number of food poisoning cases during the study time. The greatest number of food poisoning in July 2020 (566 cases), followed by September 2020 (445 cases), and June 2020 (336 cases). Conclusion The number of the food poisoning case in Vietnam seems to be depended on each region and time of year. Our research is a useful reference for studies with a broader scale and a richer participant in the future.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn