Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Flights-to-quality from EM Bonds to safe-haven US Treasury Securities: A time-frequency Analysis

Flights-to-quality from EM Bonds to safe-haven US Treasury Securities: A time-frequency Analysis

Tác giả: Mariya Gubareva

Nhà xuất bản: Taylor and Francis Online

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Journal Article

Nguồn gốc: http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/65308  

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chủ đề: Subprime and Covid 19 crisis; Flight-to-quality; Spread and total return; Safe-haven US treasuries

 


We study 2001–2020 flight-to-quality episodes encompassing two planetary-scale crises: the Global Financial Crisis (GFC) of 2007–2008 and the coronavirus-triggered global meltdown. We focus on time-frequency lead-lag nexuses between holding emerging market (EM) debt and investing in relatively risk-free US Treasuries. Wavelet coherency along with the phase-difference approach is used. Our results reveal varying lead-lag patterns and low-coherence zones between EM bonds and US Treasuries, which imply the existence of appealing diversification attributes. The flights-to-quality during the crisis periods, such as the GFC and COVID-19 pandemic, emphasize the safe-haven characteristics of US Treasures. They also evidence that the post-Covid tightening of credit spreads to the pre-crisis levels is faster than the post-GFC recovery. We demonstrate that for EM debt investors, the US Treasury market allows for dynamic risk mitigation strategies during both global crises.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn