Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Factors influencing the capital adequacy ratio: A panel regression analysis for the Vietnamese banking sector

Factors influencing the capital adequacy ratio: A panel regression analysis for the Vietnamese banking sector

Tác giả: Tran Thi Thuy Linh

Nhà xuất bản: Associated Management Consultants Pvt. Ltd.

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Journal Article

Nguồn gốc: http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/65255  

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chủ đề: Capital Adequacy; Vietnamese Commercial Banks; Credit Risk; Economic Growth; Inflation

 


Currently, commercial banks are constantly implementing measures of capital adequacy to meet Basel standards. Commercial banks mainly issue bonds to increase their tier 2 capital and mobilize long-term capital for lending needs and capital adequacy. Therefore, this study aimed to determine the internal and macro factors affecting Vietnamese commercial banks’ capital adequacy from 2007 – 2018. Applying the feasible generalized least squares (FGLS) estimator, our results showed that return on equity (ROE) and bank size (SIZE) had the significantly opposite impact on Vietnamese banks’ capital adequacy. However, return on assets (ROA), customer deposits (DEP), credit risk (CR), and liquidity (LIQ) had similar direction effects and were statistically significant on banks’ capital adequacy. For the macroeconomic factors, the inflation rate positively impacted the capital adequacy of Vietnamese commercial banks. Besides, our results revealed that Vietnamese commercial banks need to control internal factors and improve their performance to ensure capital adequacy according to Basel standards in globalization.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn