Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Factors driving consumers  attitudes towards facebook advertisements in an emerging market: A case study of Vietnam

Factors driving consumers' attitudes towards facebook advertisements in an emerging market: A case study of Vietnam

Tác giả: Nguyen Viet Bang

Nhà xuất bản: University of Malaya

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Journal Article

Nguồn gốc: http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/65269  

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chủ đề: Advertisement; Attitudes towards Advertisements; Emerging Market; Facebook; Facebook Advertisement

 


Manuscript type: Research paper. Research aims: This study aims to: 1) determine the factors driving consumers’ attitudes towards Facebook advertisements in Vietnam; 2) examine the impact of genders and Generation Z attitudes towards Facebook advertisement in Vietnam. Methodology/Approach: This study employs a quantitative approach. Data were gathered from a sample of 477 Facebook users who are exposed to Facebook advertisements and resided in Ho Chi Minh City. Research findings: The findings of this study show that personalisation, entertainment, interactivity, informativeness, and credibility have positive effects on attitudes towards advertising while irritation and privacy concerns appear to be negatively related. In addition, this study also illustrates that interactivity plays a role in stimulating the ‘entertainment effect’ amongst the consumers. As expected, privacy concern is found to have a negative impact on credibility. Theoretical contribution/originality: This study expands the previous empirical works by integrating two additional variables – personalisation and privacy concerns with user and gratification theory. Policy implications: The result provides valuable input for advertisers. It offers an insight into facilitators and barriers of consumer acceptance towards Facebook advertisements; and how these aspects could shape customers’ perceptions of Facebook advertisements. Research limitation: First, the sample was constrained to Ho Chi Minh City, which may have limited the generalisability of the findings. Second, this study considered only a limited number of predictors of attitudes towards Facebook advertising. The next limitation is that this research was conducted for products and services advertised on Facebook in general and did not focus on a specific category of products or services.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn