Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Factors Affecting Vietnamese Consumers’ Impulse Buying Decision of Live Streaming E-Commerce

Factors Affecting Vietnamese Consumers’ Impulse Buying Decision of Live Streaming E-Commerce

Tác giả: Nguyen, Thi Kieu Trang

Nhà xuất bản: Da Nang Publishing House

Năm xuất bản: 2022-07

Loại tài liệu: Working Paper

Nguồn gốc: http://thuvien.vku.udn.vn/handle/123456789/2331  

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chủ đề: Impulse Buying Decision; Live Streaming E-commerce; Live Stream E-commerce; Impulse Buying Behavior; Impulse Purchases Decision

 


From the perspective of consumers, this research studied four factors including price promotion, time pressure, interpersonal interaction, and visual appeal influencing the impulse buying decision of live streaming e-commerce consumers in Viet Nam. This research used a quantitative design by developing questionnaires to collect data through the convenience sampling approach from 280 Vietnamese users who has live streaming shopping experience on social commerce platform Shopee and Lazada within the past 1 year in Viet Nam was used to analyze the data and the hypotheses accordingly. Additionally, the results also show that price promotion, time pressure (promotion time limit and perceived opportunity cost), interpersonal interaction (the interaction between consumers and streamers, the interaction between consumers), and visual appeal all have a significant negative impact on consumers'. The findings suggest that managers and merchants of live streaming e-commerce should make a reasonable price promotion plan and provide a good visual experience for consumers, in the meantime, strengthening interpersonal interaction and trying to increase the consumer trust of consumers.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn