Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Factors affecting consumers’ food safety behavior in Vietnam

Factors affecting consumers’ food safety behavior in Vietnam

Tác giả: Xuan, Truong Thi

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Article

Nguồn gốc: https://dspace.agu.edu.vn/handle/agu_library/15605  

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chủ đề: Domestic food safety; Food safety behavior; Food safety factors; Food safety practices

 


To improve food safety interventions and policy actions, it is important to investigate factors that affect the food safety behavior of consumers in the domestic environment. This study is the result of a combination of two other studies. The Expert Study applied the Delphi method to organize responses and opinions of food safety experts in Vietnam to investigate critical factors affecting food safety behavior. The Disadvantaged People Study was implemented to investigate potential factors from the perspectives of disadvantaged people preparing meals for their families or feeding themselves. The final set of factors was compiled when both studies had been completed, and includes demographic factors, motivation factors (knowledge about causes of food-borne illness and safe food handling practices; perceived risk of food-borne illness and safe food handling practices), enabling factors (being informed with food safety guidance; availability of appropriate tools, space, and resources; and lifestyle), and maintaining factors (habits and heuristics; food preferences; and societal and social influences). Efforts to improve consumers’ food safety behavior should pay more attention to contextual factors to be in line with local norms, and address various factors preventing food-borne diseases in the domestic environment.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn