Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Face Mask-Wearing Classification Using Transfer Learning Technique with MobileNet V2

Face Mask-Wearing Classification Using Transfer Learning Technique with MobileNet V2

Tác giả: Le, Thi Thu Nga

Nhà xuất bản: Da Nang Publishing House

Năm xuất bản: 2022-07

Loại tài liệu: Working Paper

Nguồn gốc: http://thuvien.vku.udn.vn/handle/123456789/2351  

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chủ đề: face mask classification; face mask recognition; Deep Learning; COVID-19; masked face detection

 


The COVID-19 pandemic has adversely affected the global economy, politics, society, and other areas. It has dramatically led to a loss of human lives worldwide and is continuing to have a heavy impact on people's health and living conditions. In order to avoid the spread of this pandemic, mask-wearing is required by law or regulation in most places, especially indoors public places. Using Deep Learning techniques to detect and authenticate people wearing masks which can help recognize patterns or behavior of the public, contributing to limiting the rapid spread of COVID-19 pandemic is becoming effective, beneficial, and widespread. However, prior research studies only involve differentiating between the use of a face mask or not. In spite of the fact that wearing face masks incorrectly will not protect ourselves, especially children, from virus transmission and will reduce the effectiveness of COVID-19 prevention, a limited study has been done to solve the problem of mask-wearing. We use the technique of transfer learning with MobileNet V2 to train the model from the Face Mask Label Dataset (FMLD) and Flickr Faces HQ (FFHQ) dataset to not only detect if a mask is used or not, but also classify the status of mask wearing over the faces. The results show that the trainning accuracy of experiment model is 99%.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn