Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Examiningonline consumer experience in usinge-commerce platforms in Vietnam: a study ofits antecedents and outcomes

Examiningonline consumer experience in usinge-commerce platforms in Vietnam: a study ofits antecedents and outcomes

Tác giả: Truong Phan Minh Tam

Nhà xuất bản: University of Economics Ho Chi Minh City

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Master's Theses

Nguồn gốc: http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/64036  

Ngôn ngữ: English

Chủ đề: Customer loyalty; Utilitarian factors of technology; Social influence; Online customer experience

 


This study aims to investigate the causes and effects of online customer experience (OCE) in relation to online shopping services. It is imperative that we have an understanding of the factors that influence the customer experience when using a retailer's mobile application in light of the fact that consumers' expectations for service interactions with retailers are constantly evolving and an increasing number of consumers have begun shopping via mobile applications, but we have a limited understanding of the factors that influence the online customer experience. Utilizing an online survey with a structured questionnaire, data on the relationship between online customer experience and other concepts was collected. The hypotheses were examined using Structural Equation Modeling (SEM). It has discovered that online customer experience in e-commerce in Vietnam benefits from factors such as technology, timeliness, enjoyment, and social influence. Online customer experience (OCE) has a substantial impact on customer loyalty, whereas social influence has a reversed impact on OCE. It was discovered that customer loyalty is a significant outcome factor. Consequently, this study will contribute to the growing body of literature on online customer experience (OCE) and aim to provide a better understanding of the significance of online customer experience when designing marketing strategies for e-commerce platforms in the context of a developing nation.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn