Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Evaluation of the utilization of marine sand as fine aggregate for concrete in Quang Nam

Evaluation of the utilization of marine sand as fine aggregate for concrete in Quang Nam

Tác giả: Do, Quang Thien

Nhà xuất bản: Trường Đại học Thuỷ lợi

Năm xuất bản: 2021

Loại tài liệu: BB

Nguồn gốc: http://tailieuso.tlu.edu.vn/handle/DHTL/11885  

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chủ đề: Marine sand; Fine aggregate; Fine sand; Concrete

 


This paper uses a system of different research methods to evaluate the reserves of marine sand formations in Quang Nam region, and at the same time determine the reasonable mixing ratio between marine sand and other local materials to create a suitable fine aggregate for concrete for concrete used for coastal roads of coastal roads. Research results have identified 3 marine sand formations: dark-yellow sand of Da Nang formation (mQ13dn), white sand of Nam O formation (mQ22no) and light-yellow sand (m, mvQ23), with total resource reserves is 25696 million m3. In which, Nam O fine sand has a wide distribution area, large reserves, favorable exploitation conditions and has the greatest potential (mining resources up to 8017 million m3). That can be exploited and used as fine aggregate for concrete producing. In addition, this study has also determined 3 mixing ratios among fine sand, river sand and fine crushed stone as 50:20:30; 30:30:40; 40:20:40; to create a suitable mix of fine aggregate for manufacturing concrete.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn