Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Evaluation of the effectiveness of the policy of holding the second dose of vaccination: Lessons from the outbreak in Ho Chi Minh City

Evaluation of the effectiveness of the policy of holding the second dose of vaccination: Lessons from the outbreak in Ho Chi Minh City

Tác giả: Others

Năm xuất bản: 2023

Loại tài liệu: Article

Nguồn gốc: https://dspace.agu.edu.vn/handle/agu_library/15794  

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chủ đề: COVID-19; Low- and middle-income countries; Vietnam; Vaccination; Health policy; Holding the second vaccine dose

 


The coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic has caused a lot of ethical controversy in the equal provision of healthcare, including vaccination. Therefore, our study was designed to assess the impact of Ho Chi Minh City’s policy to hold the second dose of the COVID-19 vaccine. Using a cross-sectional study design to assess low saturation of peripheral oxygen (SPO2) risk based on vaccination status, we included patients who were confirmed to have SARS-CoV-2 and were treated at home. The stepwise method was used to determine participants’ low SPO2 risk-related factors. The average age of the 2836 respondents was 46.43 ± 17.33 (years). Research results have shown that seven factors are related to the low SPO2 status of participants, including age, sneezing, shortness of breath, coughing, and fainting as COVID-19 symptoms, the number of people living with COVID-19, and a history of lung disease. A statistically significant (p = 0.032) finding in this study was that fully vaccinated patients had a 6% lower risk of low SPO2 compared to the first dose less than 21 days group. This result was similar in the vaccine holder group (p < 0.001). Holding the second dose of the COVID-19 vaccine is associated with a lower SPO2 risk than that of fully vaccinated patients. Therefore, this approach should be considered by governments as it could bring a greater benefit to the community.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn