Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Evaluation of ESP textbook for the students majoring in cooking at a training college in HaiDuong

Evaluation of ESP textbook for the students majoring in cooking at a training college in HaiDuong

Tác giả: Bui, Thi Thu Trang

Nhà xuất bản: Đại học Quốc Gia Hà Nội

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Conference Paper

Mô tả vật lý: 13 p.

Nguồn gốc: https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/142409  

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chủ đề: ESP; ESP textbook; Materials evaluation; Language teaching; Checklist

 


Material evaluation is one of important factors in language teaching and learning. By evaluating material and textbooks to determine whether they are useful and suitable for the purpose of the course or not. This research was an attempt to evaluate the ESP material which is being used for the second year students majoring in cooking at a Training College in HaiDuong The research finding are expected to find out practical recommendation and adaptation for ESP material to meet the demand of reaching an efficiency in teaching and learning English at the college. The aim of this study is to evaluate whether the ESP textbook taught at the college for the students majoring in cooking is satisfying students' objectives, needs, and wants. For this purpose, Questionnaires, interview and analyzing the materials were conducted as the data collection instruments of this research. Participants included 4 ESP teachers and 173 students taking an ESP course at the college. The results of the analysis indicated that that the book, despite having merits, was not very suitable for the course. Suggestions regarding the kinds of activities, strategies, layout and other important issues are discussed.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn