Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Evaluating the gap of integrated behavioral health programs for NCDs in China, Vietnam, Cambodia and Thailand

Evaluating the gap of integrated behavioral health programs for NCDs in China, Vietnam, Cambodia and Thailand

Tác giả: Others

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Article

Nguồn gốc: https://dspace.agu.edu.vn/handle/agu_library/15615  

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chủ đề: Integrated care; Non-communicable diseases; Asian; Health risk assessments

 


The rates of non-communicable diseases (NCD's) such as diabetes and hypertension are reaching epidemic proportions in Asia. Behavioral conditions are frequently comorbid with NCD's, contribute to poor clinical outcomes, and are under detected and untreated in many Asian nations. This article reports the fndings of a study examining the level of behavioral and non-behavioral care integration in clinics and hospitals in China, Cambodia, Vietnam, and Thailand. It assessed providers' ratings of patients' prevalence of behavioral conditions, the need for behavioral health consultants, and patients' self-reported health risk assessments (HRA) of their lifestyle and behavioral problems. The results show low levels of available behavioral care in the participating Asian countries in comparison with the United States. The HRA results showed high rates of patients' reported tobacco use, high-risk levels for alcohol use in men, and low levels of healthy foods intake and physical activity for men and women. The provider survey results showed moderate perceived prevalence of lifestyle and behavioral conditions and moderate perceived need for integrated behavioral care. These results suggest a need to develop and evaluate integrated healthcare services in Asia in order to address the epidemic of NCD's

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn