Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Evaluating English teaching material (pilot book) for grade 10 at Tran Nguyen Han High School in Vung Tau: Master of TESOL

Evaluating English teaching material (pilot book) for grade 10 at Tran Nguyen Han High School in Vung Tau: Master of TESOL

Tác giả: Tu, Ngoc Van Anh

Nhà xuất bản: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu

Năm xuất bản: 2021

Loại tài liệu: Thesis

Nguồn gốc: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20556  

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chủ đề: Anh ngữ -- Học tập và giảng dạy -- Luận văn Thạc sĩ; English language -- Study and teaching -- Master's thesis report

 


Textbooks are required in the majority of language programs. In the case of English as a foreign language, it may be the learner's primary and possibly only source of language input, as well as the foundation for both inside and outside the classroom language practice. Despite their importance, textbooks are not always well-designed, curriculum-consistent, and closely connected with the goals of the teaching program and the needs of the students. As a result, textbooks must be properly scrutinized and selected before being used in language classes. The evaluation of textbooks aids administrators and teachers in deciding which resources are most appropriate for a certain course. It also assists in determining a textbook's strengths and weaknesses. This information will be useful to teachers as they rewrite textbooks and plan for the following course. This thesis was written for the goal of completing the E10 (P.B) evaluation, specifically in the context of teaching English at Tran Nguyen Han High School in Vung Tau, Ba Ria-Vung Tau. This thesis aims to assess the official English textbooks used by teachers and students at Vung Tau's Tran Nguyen Han High School

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn