Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Essentials of Game Theory: A Concise, Multidisciplinary Introduction = Essentials of Game Theory

Essentials of Game Theory: A Concise, Multidisciplinary Introduction = Essentials of Game Theory

Tác giả: Shoham, Yoav

Nhà xuất bản: Morgan & Claypool Publishers

Năm xuất bản: 2008

Loại tài liệu: Book

Nguồn gốc: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/49679  

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chủ đề: Mathematical study; Game theory

 


"Game theory is the mathematical study of interaction among independent, self-interested agents. The audience for game theory has grown dramatically in recent years, and now spans disciplines as diverse as political science, biology, psychology, economics, linguistics, sociology, and computer science, among others. What has been missing is a relatively short introduction to the field covering the common basis that anyone with a professional interest in game theory is likely to require. Such a text would minimize notation, ruthlessly focus on essentials, and yet not sacrifice rigor. This Synthesis Lecture aims to fill this gap by providing a concise and accessible introduction to the field. It covers the main classes of games, their representations, and the main concepts used to analyze them."

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn