Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 English Majors’ Perceptions of Autonomous Learning Skills and Their Writing Performance in an E-portfolio-based Writing Course

English Majors’ Perceptions of Autonomous Learning Skills and Their Writing Performance in an E-portfolio-based Writing Course

Tác giả: Duong, My Tham

Nhà xuất bản: Đại học Quốc Gia Hà Nội

Năm xuất bản: 2021-10

Loại tài liệu: Journal Article

Mô tả vật lý: 14 p.

Nguồn gốc: https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/142226  

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chủ đề: Autonomous Learning skill; E-portfolio; Vietnamese EFL Context; Writing Skill

 


This paper aimed to scrutinize English majors’ perceptions of autonomous learning skills and explore whether or not their writing skills improved after a 15-week writing course with the employment of an e-portfolio as a learning tool. This mixed methods study involved thirty-five English majors at a Vietnamese university in doing the mid-term test and final test and reporting their writing progress as well as their autonomous learning in the writing logs throughout the course and during the individual semi-structured interviews. The quantitative data were statistically processed using SPSS in terms of descriptive statistics and Wilcoxon signed rank test, and the data obtained from the interviews and writing logs were analyzed through the content analysis approach. The findings indicated the significant improvement in the English majors’ writing skills. Furthermore, the participants had positive attitudes toward the autonomous learning skills (e.g., setting learning goals, choosing learning materials, creating a study plan, writing reflections, and conducting peer assessment) except for the hesitation in conducting selfassessment during the training course.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn