Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 EFL students  attitudes towards gamified learning activities and their learning engagement at Viet Anh Primary school in Vung Tau City: Master of TESOL

EFL students' attitudes towards gamified learning activities and their learning engagement at Viet Anh Primary school in Vung Tau City: Master of TESOL

Tác giả: Duong, Thi Thanh Huyen

Nhà xuất bản: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Thesis

Nguồn gốc: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20626  

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chủ đề: English language -- Study and teaching -- Master's thesis report; Anh ngữ -- Học tập và giảng dạy -- Luận văn Thạc sĩ

 


Gamification’s benefits have been extensively acknowledged in a massive body of work, both philosophically and experimentally. However the research on gamification is popular, but the research on gamification that applied to and considered the views of young learners as primary ESL learners have not yet been clarified. Thus, the present study covers the research gap by conducting mixed-method research to explore the EFL students’ attitudes towards and their engagement in gamified learning activities in the context of Viet Anh Primary School in Vung Tau. This study includes 84 boys and girls students from grade 4 and grade 5 at Viet Anh Primary School in Vung Tau City. A mixed-method research design was implemented, and data was collected through students’ questionnaires and semi-structured interviews. The findings of this study divulged that 4th and 5th-grade students at Viet Anh Primary School had positive attitudes toward gamified English learning activities in the EFL classroom. Furthermore, they expressed positive and active engagement in gamified English learning activities. Also, the results revealed a positive relationship between EFL students’ attitudes and their learning engagement in gamified English learning activities. In other words, an increase in students’ attitudes could increase their engagement with gamified English learning activities.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn