Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Effects of group work on writing skills for ethnic minority high school students in Lam Dong: Master s thesis of Tesol

Effects of group work on writing skills for ethnic minority high school students in Lam Dong: Master's thesis of Tesol

Tác giả: Lê, Thị Bích Đào

Nhà xuất bản: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Thesis

Nguồn gốc: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20634  

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chủ đề: English language -- Study and teaching -- Master's thesis report; Anh ngữ -- Học tập và giảng dạy -- Luận văn Thạc sĩ

 


In this study, the influence of group work on English as a Foreign language as learners' writing performance at Lam Dong Minority Boarding School was investigated, as well as the students' attitudes about group work. The study included 61 students from Lam Dong Minority Boarding School in Grade 11, who were separated into two groups: one experimental group and one control group. A quasi-experiment was conducted in four weeks to solve Research Question 1. To begin, both the control and experimental groups were given a standardized pre-test, with the findings assessed. A standardized post test was done once the data was analyzed. An independent sample t-test and a paired sample t-test were performed to evaluate if there were any significant differences in writing performance. A questionnaire and an interview in semi structured format with members of the experimental group were performed to answer Research Question 2. To find out if there was any relationship between the scores of writing performance post-test and identified cooperative learning attitudes of the experimental group, the Pearson correlation coefficient was used to measure the strength of a linear association between two variables to answer the Research question 3. The study's findings revealed that group work aided students in the experimental group in making progress in terms of English writing abilities, they outscored students in the traditional learning group. Furthermore, the findings demonstrated that the experimental group's students had an optimistic attitude regarding group work in English as a Foreign Language writing classes. The study also indicated that there was a very small positive association between the experimental group's writing performance post-test scores and their attitude survey score.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn