Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Effect of relationship marketing and service quality on repurchase intention

Effect of relationship marketing and service quality on repurchase intention

Tác giả: Nguyen, Thi Le Ha

Nhà xuất bản: Đại học Quốc Gia Hà Nội

Năm xuất bản: 2021

Loại tài liệu: Conference Paper

Mô tả vật lý: 14 p.

Nguồn gốc: https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/141506  

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chủ đề: Relationship marketing; Repurchase intension; Service quality

 


Relationship marketing is a factor that improves service quality, increases customer satisfaction, and maintains loyalty. Our study investigates the influence of relationship marketing and service quality on repurchase intention. Method: a self-administered questionnaire was given to inpatients who were used healthcare service at a national cancer hospital, Vietnam in june 2019. The data set was anaIyzed by using spss 25.0 version for description statistic analysis and used amos 25.0 to test the proposed hypotheses on the structural equation modeling. Results: findings showed that relationship marketing and service quality have a positive relation to repurchase intention; relationship marketing on service quality. Moreover, service quality is a mediating factor between relationship marketing and repurchase intention. Our study has implications for service providers and policymakers to build strategic plans when considering factors that have a direct effect on repurchase intention including relationship marketing and service quality, aims to improve relationship marketing to increase service quality, leads re-buy intention.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn