Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Effect of pneumococcal conjugate vaccine on prevalence of otitis media with effusion among children in Vietnam

Effect of pneumococcal conjugate vaccine on prevalence of otitis media with effusion among children in Vietnam

Tác giả: Others

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Article

Nguồn gốc: https://dspace.agu.edu.vn/handle/agu_library/15561  

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chủ đề: Otitis media with effusion; Pneumococcal carriage; Infant; Pneumococcal conjugate vaccine; Vietnam

 


Purpose: Otitis media with effusion (OME) is common in young children and is associated with Streptococcus pneumoniae infection. We aimed to determine the impact of pneumococcal conjugate vaccine (PCV) introduction on the prevalence of OME and OME associated with vaccine-type (VT) or non-VT. Methods: Population-based cross-sectional surveys were conducted in pre- (2016) and post-PCV periods (2017, 2018, and 2019) at selected communes in Nha Trang, Vietnam. For each survey, we randomly selected 60 children aged 4–11 months and 60 aged 14–23 months from each commune. Nasopharyngeal sample collection and tympanic membrane examination by digital otoscope were performed. S. pneumoniae was detected and serotyped by lytA qPCR and microarray. Odds ratios (OR) and 95% confidence intervals (CIs) were calculated using Firth’s logistic regression, stratified by age group. Results: Over the four surveys, 2089 children had a bilateral ear examination. Compared to pre-PCV, the prevalence of OME reduced in 2018 (OR 0.51, 95 %CI 0.28–0.93) and in 2019 (OR 0.53, 95 %CI 0.29–0.97) among the <12-month-olds, but no significant reduction among the 12–23-month-olds. The prevalence of OME associated with VT pneumococcus decreased in 2018 and 2019 (2018: OR 0.14, 95 %CI 0.03–0.55; 2019: OR 0.20, 95 %CI 0.05–0.69 in the <12-months-olds, 2018: OR 0.05, 95 %CI 0.00–0.44, 2019: OR 0.41, 95 %CI 0.10–1.61 in the 12–23-months-olds). The prevalence of OME associated with non-VT pneumococcus increased in the 12–23-month-olds in 2017 (OR 3.09, 95 %CI 1.47–7.45) and returned to the pre-PCV level of prevalence in 2018 and 2019 (OR 0.94, 95 %CI 0.40–2.43 and 1.40, 95 %CI 0.63–3.49). Conclusion: PCV10 introduction was associated with a reduction of OME prevalence in infants but not in older children.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn