Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Effect of digital banking-related customer experience on banks’ financial performance during Covid-19: a perspective from Vietnam

Effect of digital banking-related customer experience on banks’ financial performance during Covid-19: a perspective from Vietnam

Tác giả: Nguyen Thi Hong Nhung

Nhà xuất bản: Emerald

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Journal Article

Nguồn gốc: http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/63804  

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chủ đề: Digital banking; Financial performance; Customer experience; Covid-19; Vietnam

 


Purpose: This study aims to investigate customer experience (CE) and its relationship with intermediate variables to analyze the impact of digital banking (DB) on banks’ financial performance (FP) before Covid-19 and during the lockdown in Vietnam. Design/methodology/approach: These research data are from a survey of Vietnamese customers. The survey was deployed to a sample of 238 and 218 customers of 20 Vietnamese commercial banks via email in 2018Q4 and 2020Q2, respectively. FP is measured using banks’ quarterly financial statements before Covid-19 and during the lockdown. Findings: CE with DB had a significant and positive impact on FP via customer satisfaction before Covid-19, while the other two intermediate variables (word-of-mouth [WoM] and trust) had no considerable impact. During the lockdown, only WoM had a positive impact on FP. These findings indicate that before Covid-19, when customers could easily interact with their bank through many touchpoints, customer satisfaction with DB services created higher FP for the bank. However, during the lockdown, DB became the customer’s main touchpoint and WoM mediated the CE–FP relationship. Originality/value: During the national lockdown from the beginning of the Covid-19 pandemic in January 2020, customers in Vietnam may have had different experiences with DB when no alternate modes of payment were available. The study uses Covid-19 as a moderator variable to offer different viewpoints and findings related to CE with DB and its impact on FP.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn