Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Economic growth, renewable energy and financial development in the CPTPP countries

Economic growth, renewable energy and financial development in the CPTPP countries

Tác giả: Duc Hong Vo

Nhà xuất bản: PLOS

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Journal Article

Nguồn gốc: http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/65238  

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chủ đề: Economic growth; Renewable energy; Financial development; CPTPP countries

 


The trade agreement is generally considered an effective mechanism to encourage trading activities. However, trade activities may lead to environmental degradation because more trade is generally associated with more energy consumption. In addition, financial development with an increased flow of capital among members is required to fund trading activities. Renewable energy can be a moderating factor to balance the effects of trade activities and financial development on the economy and the environment. This paper focuses on the inter-relationship between growth-energy-finance nexus for the CPTPP members in the 1971–2020 period. While the energy-growth-environment nexus has been extensively investigated, the energy-growth-finance relationship has been largely ignored in existing literature, particularly for the CPTPP countries. Our findings can be summarized as follows. First, we find that renewable energy consumption does reduce CO2 emission while financial development does not necessarily increase environmental degradation. Second, financial development is found to cause renewable energy usage bilaterally. Finally, when different proxies are used for financial development, a bilateral causality relationship between renewable energy usage, financial development and economic growth is confirmed. These important findings imply that the governments of the CPTPP countries should encourage renewable energy usage to achieve the dual objectives from the CPTPP trade agreement: (i) to increase trade activities; and (ii) to support further financial development within the region. These two objectives together support economic growth.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn