Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Economic growth, environmental regulations, energy use, and ecological footprint linkage in the Next-11 countries: Implications for environmental sustainability

Economic growth, environmental regulations, energy use, and ecological footprint linkage in the Next-11 countries: Implications for environmental sustainability

Tác giả: Perekunah B. Eregha

Nhà xuất bản: SAGE

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Journal Article

Nguồn gốc: http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/63815  

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chủ đề: Environmental regulations; Ecological footprint; Trade; Economic growth; Energy consumption; AMG

 


The activities of humans on Earth have increased the global concern for climate change, ecological distortions, and environmental deterioration. These concerns have warranted regulations that relate to environmental preservation and sustainability. However, the efficiency of such regulations in emerging economies is yet to be ascertained as conclusions from various findings still remain murky. We explore how environmental regulations affects ecological footprint (EFP) using the cross-sectionally augmented autoregressive distributed lag (CS-ARDL) model, augmented mean group (AMG), and the common correlated effects mean group estimators (CCEMG) in the eleven fastest emerging economies (N11). The findings reveal that environmental regulations are not efficient in abating environmental deterioration. Economic growth, trade, and energy consumption invigorate the EFP. The country-specific findings confirm that energy consumption and economic growth promote environmental degradation in all the N11 countries, and the outcome was consistent across all estimators. Finally, policy directions are discussed along with the limitations of the study.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn