Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 E-learning outcomes during the COVID-19 pandemic

E-learning outcomes during the COVID-19 pandemic

Tác giả: Sang Tang My

Nhà xuất bản: Society for Research and Knowledge Management

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Journal Article

Nguồn gốc: http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/65236  

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chủ đề: Technology-mediated learning; E-learning; Satisfaction; Learning outcomes; COVID-19 pandemic

 


During the COVID-19 pandemic, it was necessary to implement online courses so that teaching and learning would not be interrupted. While online courses cannot replace traditional forms of learning, this form of teaching and learning has been and is the most effective solution. How to effectively teach and learn online is still a question of interest to many. The study aimed to determine the relationship between factors that promote learner satisfaction and e-learning outcomes among online learners of nine private universities in Ho Chi Minh City, Vietnam, from the learner's perspective. Because the model has an intermediate variable, the PLS SEM method is used. The study used the technologymediated learning (TML) approach. Independent variables in this study include student motivation, student self-regulation, teacher-student dialogue, student-student dialogue, activities, course structure, technology quality, and LMS tools and features. The dependent variable in this study is e-learning outcomes. Research shows that student-tostudent dialogue, course structure, and technology quality have a positive and significant impact on learner satisfaction. The results also show that learner satisfaction correlates with learner outcomes. From the research results, we have proposed some solutions, such as teaching platform, accuracy in course design, selection of software and teaching aids. This research offers a new understanding of the relationship between learner satisfaction and the learning effectiveness of online education at private universities, and contributes online education solutions suitable for new conditions in Vietnam

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn