Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Dự đoán lỗi phần mềm sử dụng Convolution Neural Network

Dự đoán lỗi phần mềm sử dụng Convolution Neural Network

Tác giả: Nguyễn, Thanh Bình

Nhà xuất bản: Nhà Xuất bản Đà Nẵng

Năm xuất bản: 2022-07

Loại tài liệu: Working Paper

Nguồn gốc: http://thuvien.vku.udn.vn/handle/123456789/2296  

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chủ đề: Dự đoán lỗi phần mềm; Machine learning; Deep Learning; CNN; PROMISE

 


Các hệ thống phần mềm ngày càng trở nên phức tạp với mã nguồn có số lượng lỗi tăng lên đáng kể. Vì vậy, phát hiện lỗi trong giai đoạn sớm trong quy trình phát triển phần mềm đóng vai trò quan trọng nhằm nâng cao chất lượng phần mềm, giảm thiểu thời gian, chi phí và nhân lực cho việc bảo trì phần mềm. Các phương pháp máy học (Machine Learning) đã được các tác giả tập trung nghiên cứu để xây dựng mô hình phân loại các các mô-đun có lỗi hoặc không. Ngoài ra, tiếp cận học sâu (Deep Learning) cũng đã có những kết quả nổi bật trong nhiều lĩnh vực như xử lý ảnh, xử lý ngôn ngữ tự nhiên, công nghệ phần mềm và các lĩnh vực khác. Trong bài báo này, chúng tôi đề xuất mô hình dự đoán lỗi sử dụng Convolutional Neural Network (CNN) kết hợp với phương pháp lựa chọn các đặc trưng (Feature Selection). Thực nghiệm được thực hiện trên bảy tập dữ liệu từ kho PROMISE. Kết quả thực nghiệm cho thấy mô hình đề xuất đạt kết quả Accuracy và Precision cao hơn đáng kể so với mô hình Multiplayer Preceptron. Ngoài ra, kết quả thực nghiệm cho thấy hiệu quả của mô hình dự đoán lỗi dựa trên các tiếp cận học sâu phụ thuộc vào tập dữ liệu đầu vào và kiến trúc của mô hình.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn