Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Drivers of digital supply chain transformation in SMEs and large enterprises - a case of COVID-19 disruption risk

Drivers of digital supply chain transformation in SMEs and large enterprises - a case of COVID-19 disruption risk

Tác giả: Ngo Minh Vu

Nhà xuất bản: Emerald Publishing Limited

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Journal Article

Nguồn gốc: http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/65282  

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chủ đề: Digital supply chain transformation; Organizational learning; Technological competencies; Supply chain disruption risk; The COVID-19 pandemic; TOE framework

 


Purpose: Digital transformation in supply chains (SCs) has emerged as one of the most effective ways to minimize SC disruption risks. Given the unprecedented impact of the COVID-19 pandemic on global SCs, this study aims to identify and provide empirical evidence about the drivers of digital SC transformation, considering the interactivity between environmental dynamism, technology, and organizational capabilities during the pandemic era. Design/methodology/approach: Using partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM), this study examines 923 firms in Vietnam to ascertain the drivers of digital SC transformation between small- and medium-sized enterprises (SMEs) and large enterprises, based on the technology–organization–environment (TOE) as an overarching framework. Findings: This study finds that greater digital SC transformation adoption could be achieved under the interactivity between the TOE components of firms' technological competencies, learning capabilities, and disruptions in socioeconomic environments due to the COVID-19 pandemic. Moreover, a multigroup analysis shows that the drivers of digital SC transformation differ between SMEs and large enterprises. SMEs were found to be more motivated by the COVID-19 disruption risk when adopting digital SC models. Originality/value: This study represents an original and novel contribution from Vietnam as an emerging market to the literature on the impact of COVID-19 on the global value chain. Apart from the unique dataset at the firm level, the analysis of interactions between external and internal drivers of digital SC transformation could provide crucial managerial implications for SMEs to survive major disruptions, such as those caused by the COVID-19 pandemic.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn