Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Đồng tạo giá trị thương hiệu điểm đến Việt Nam

Đồng tạo giá trị thương hiệu điểm đến Việt Nam

Tác giả: Phạm, Hương Trang

Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Dissertation

Mô tả vật lý: 276 tr.

Nguồn gốc: https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/143426  

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chủ đề: Du lịch; Giá trị thương hiệu; Thương hiệu điểm đến

 


Luận án này có những nhiệm vụ nghiên cứu cụ thể: - Tổng quan các tài liệu nghiên cứu có li n quan đến đồng tạo giá trị và tài sản thƣơng hiệu điểm đến du lịch, sự tham gia của du khách vào quá trình đồng tạo giá trị thƣơng hiệu - Phân tích chủ đề nghiên cứu về đồng tạo giá trị điểm đến, về sự hỗ trợ và chất lƣợng mối quan hệ trên mạng thƣơng mại xã hội thông qua việc thu thập dữ liệu của điểm đến Việt Nam gồm dữ liệu định t nh và định lƣợng từ phỏng vấn chuyên gia, phỏng vấn nhóm, phỏng vấn sâu và khảo sát qua bảng hỏi. - Xử lí các số liệu định tính và định lƣợng thu thập đƣợc, phân tích kết quả nghiên cứu làm cơ sở đƣa ra kết luận và các hàm ý quản trị cho điểm đến Việt Nam. - Đề xuất các hàm ý quản trị.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn