Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Đổi mới chương trình, nội dung và phương pháp đào tạo kế toán - kiểm toán hướng tới chuyển đổi số = Reforming contents and training methods of accounting - auditing training programs in the context of digital transformation

Đổi mới chương trình, nội dung và phương pháp đào tạo kế toán - kiểm toán hướng tới chuyển đổi số = Reforming contents and training methods of accounting - auditing training programs in the context of digital transformation

Tác giả: Vũ, Thị Diệp

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Article

Nguồn gốc: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/49619  

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chủ đề: Chuyển đổi số; Chương trình đào tạo; Kiểm toán; Đổi mới; Phương pháp; Đào tạo; Kế toán

 


Ứng dụng khoa học công nghệ là xu hướng tất yếu trong công việc hàng ngày, đặc biệt là đối với lĩnh vực Kế toán. Công nghệ số ngày càng phát triển thì mức độ ảnh hưởng tới cơ hội và việc làm của những kế toán viên ngày càng lớn. Trong bối cảnh công nghệ mới phát triển nhanh như hiện nay, đổi mới chương trình, nội dung và phương pháp đào tạo Kế toán - Kiểm toán để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao chính là chìa khóa quan trọng nhất để thành công. Bài viết phân tích và đưa ra một số khuyến nghị về đổi mới chương trình, nội dung và phương pháp đào tạo ngành Kế toán - Kiểm toán hướng tới chuyển đổi số trong giai đoạn tới.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn