Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Đổi mới bản tin đối ngoại trên kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam

Đổi mới bản tin đối ngoại trên kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam

Tác giả: Nguyễn, Thị Thúy Quỳnh

Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Thesis

Mô tả vật lý: 124 tr.

Nguồn gốc: https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/146470  

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chủ đề: Bản tin đối ngoại; Đổi mới nội dung; Kênh truyền hình quốc hội

 


Để đạt được những mục đích nghiên cứu nêu trên, luận văn cần tập trung giải quyết một số nhiệm vụ nghiên cứu sau: Thứ nhất, nghiên cứu các tài liệu liên quan, hệ thống vấn đề lý luận về thông tin đối ngoại, bản tin đối ngoại truyền hình. Thứ hai, đánh giá thực trạng chất lượng bản tin đối ngoại (BTTA, BTTT) trên kênh QPVN trong năm 2021, chỉ ra những ưu điểm, hạn chế đồng thời nêu rõ nguyên nhân gây ra những hạn chế đó. Thứ ba, đề xuất quan điểm, phương hướng và những giải pháp chủ yếu nhằm đổi mới chương trình, nâng cao chất lượng tuyên truyền cho hai BTTA, BTTT trên kênh QPVN, đáp ứng nhiệm vụ thông tin đối ngoại, đặc biệt là đối ngoại Quốc phòng trong tình hình mới.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn