Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Does Customer Experience Always Benefit Company? Examining Customers’ Epistemic Motivation and Interaction With Service Contexts

Does Customer Experience Always Benefit Company? Examining Customers’ Epistemic Motivation and Interaction With Service Contexts

Tác giả: Vu Thi Mai Chi

Nhà xuất bản: SAGE

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Journal Article

Nguồn gốc: http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/63807  

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chủ đề: Customer experience; Social identity; Epistemic motivation; Engagement behavior

 


The main purpose of this study is explaining how and when customer experience benefits the company. Built upon social identity theory, we propose that customer experience leads to customer engagement behavior, via two routes: customer-company and customer-employee identification. Furthermore, we advance that customers’ epistemic motivation negatively moderates the mediated effect of customer experience on customer engagement behavior. We ran two studies to validate the measurement of customer experience and to test our hypotheses. For the two studies, we employed a survey method by recruiting consumers of beauty salons in Vietnam. The results demonstrated that EXQ as a measurement for customer experience is applicable to the context of the study and provided empirical support for the hypotheses. Such as, this research found that customer experience positively influences customer engagement behavior as mediated by customer-company and customer-employee identification. Furthermore, this research revealed that customer epistemic motivation negatively moderates the mediated effect of customer experience on customer engagement behavior via customer-employee identification. However, the moderating role of customer epistemic motivation is insignificant for the mediated relationship via customer-company identification. Finally, this research offers theoretical and practical contributions that are elaborated and further discussed.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn