Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Do tourism development and structural change promote environmental quality? Evidence from India

Do tourism development and structural change promote environmental quality? Evidence from India

Tác giả: Muhammed Ashiq Villanthenkodath

Nhà xuất bản: Springer Nature Switzerland AG.

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Journal Article

Nguồn gốc: http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/63786  

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chủ đề: CO2 emissions; Structural change; Tourism; India

 


A plethora of studies reveals that tourism development and structural change contribute to the socioeconomic progress of the countries. However, the effects of tourism development and structural change on environmental quality are yet to be explored in detail. Hence, the present work evaluates the dynamics of tourism development and structural change on emissions of CO2 as an environmental quality, representative by endogenizing economic progress, consumption of energy, and structural break in India. Toward the empirical front, this study relies on quarterly time series data for 1995Q1–2016Q4 within an approach of bounds testing for cointegration due to its simulation capacity for integration order of the study variables. The emanated outcomes reveal the long-term association between the variables of interest. After validating the long-term correspondence among the variables, the ARDL-based long-run results show that tourism development worsens the quality of the environment, whereas transition in the structure of the economy cause for improving the quality of the environment and structural break in the series shows an insignificant role in carbon emissions. Moreover, it is revealed that economic growth improves the quality of the environment, and consumption of energy exhibits a deleterious association with environmental quality. These findings’ robustness is confirmed using fully modified/dynamic OLS and canonical cointegrating regression. Therefore, the study suggests that policymakers must ensure a sustainable tourism practice to reap environmental sustainability. Similarly, the government should promote investment in the service sector to maintain a desirable environmental quality.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn