Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Do institutional affiliation affect the renewable energy-growth nexus in the Sub-Saharan Africa: Evidence from a multi-quantitative approach

Do institutional affiliation affect the renewable energy-growth nexus in the Sub-Saharan Africa: Evidence from a multi-quantitative approach

Tác giả: Michael Appiah

Nhà xuất bản: Elsevier Ltd.

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Journal Article

Nguồn gốc: http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/65326  

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chủ đề: Cross-sectional dependence; CS-ARDL; Growth affiliation; Multi-quantitative approach; Sub-Saharan Africa; Renewable energy

 


The prime objective of the study is to examine the institutional affiliation in assessing the nexus between renewable energy and growth by employing a multi-quantitative approach. The dataset includes the Sub-Saharan African countries encapsulating 1990–2020. At first, the cross-sectional dependence (CSD) and slope's homogeneity (SH) tests were employed. Afterward, CIPS and CADF were employed to obtain the dataset's stationarity elements. The Westerlund bootstrap cointegration test consistently employed the long-term institutional affiliations to confirm the cointegration features. Meanwhile, for examining the short- and long-term performance impacts between the variables, we utilized the CS-ARDL approach. Dynamic heterogeneity causation is involved in identifying the flow of causation. Our results reveal positive renewable energy-growth nexus. Conversely, we report a positive impact on institutional affiliation, while a negative moderating impact on the population is reported. Further, institutional quality negatively influences the renewable-energy growth relationship. We proposed that for attaining long-term growth, Sub-Saharan Africa must expand the investment in renewable energy projects, create well-resourced institutions, and determine contingency plans for renewable energy development. Similarly, other emerging states can also monitor the institutional affiliation affect to observe the renewable energy-growth nexus.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn