Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Do economic growth, energy consumption and population damage the environmental quality? Evidence from five regions using the nonlinear ARDL approach

Do economic growth, energy consumption and population damage the environmental quality? Evidence from five regions using the nonlinear ARDL approach

Tác giả: Aqib Mujtaba

Nhà xuất bản: Elsevier B.V.

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Journal Article

Nguồn gốc: http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/65225  

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chủ đề: NARDL; CO2 Emissions. Economic Growth; Energy Consumption; Population; Panel NARDL

 


This study attempts to investigate how economic growth (EG), energy consumption (EC), and population (POP) hurt the environmental quality of five regions: South Asia, East Asia, Latin America and the Caribbean, North America, as well as the Middle East and North Africa. The Wald and NARDL bounds tests check asymmetry and cointegration among the variables, respectively. The study has used the panel non-linear autoregressive distributed lag (PNARDL) model to analyze the non-linear panel cointegration and the panel short and longrun associations among the variables. In the long-run, EG with a negative shock has a positive and significant impact on CO2 emissions for East Asia and Latin America and the Caribbean. In the Middle East and North Africa, EG with a positive shock has a positive and significant impact on CO2 emissions. In North America, a positive shock in the EG has a negative and significant impact, while the negative shock positively impacts CO2 emissions.There is no significant impact of the decomposed EG in South Asia on the carbon emissions. Thus, the EC has a positive and significant impact on the CO2 emissions in all the regions except the Middle East and North Africa. The POP is also directly proportional to the CO2 emissions in all the regions. The results of the PNARDL show that in the longrun, the decomposed EG with positive shocks has a negative association, whereas the adverse shocks have a positive association with CO2 emissions.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn