Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Diversity of Terrestrial Snails in Dien Bien Province (Mollusca: Gastropoda) = Dẫn liệu về đa dạng ốc cạn (Mollusca: Gastropoda) ở tỉnh Điện Biên

Diversity of Terrestrial Snails in Dien Bien Province (Mollusca: Gastropoda) = Dẫn liệu về đa dạng ốc cạn (Mollusca: Gastropoda) ở tỉnh Điện Biên

Tác giả: Do Duc Sang

Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội

Năm xuất bản: 2021

Loại tài liệu: Journal Article

Nguồn gốc: https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/141493  

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chủ đề: Ốc cạn; ghi nhận mới; đa dạng sinh học; phân bố; Điện Biên.

 


Nghiên cứu này được thực hiện dựa trên kết quả khảo sát thực địa từ năm 2013 đến năm 2019 tại các sinh cảnh thuộc tỉnh Điện Biên. Danh sách thành phần loài và phân bố ốc cạn đầu tiên và cập nhật cho tỉnh Điện Biên đã được xác định, làm cơ sở khoa học cho những nghiên cứu chuyên sâu và công tác bảo tồn đa dạng sinh học. Tổng số có 80 loài và phân loài ốc cạn thuộc 49 giống, 17 họ, 3 phân lớp (Neritimorph, Caenogastropoda, Heterobranchia), trong đó 5 giống (Lagocheilus, Metalycaeus, Scabrina, Laotia và Moellendorffia) và 36 loài được ghi nhận mới cho tỉnh Điện Biên

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn